FAQ

Här är en samling vanliga frågor, som andra trädgårdsodlare utan erfarenhet av, eller med avancerad erfarenhet av blomlöksplantering har ställt till oss. Vi hoppas att våra lösningar hjälper dig att uppleva blomlökarnas värld! Hittar du inte svaret på din specifika fråga? Kontakta oss gärna.

Kan man plantera lökar i alla typer av trädgårdar och i alla typer av jord?

Lökar kan planteras i alla trädgårdar och/eller i alla typer av jord. Det viktigaste är att den del av trädgården där lökarna ska planteras inte blir för våt under vintern. Vatten som finns kvar i pölar flera dagar efter ett regn förstör en lökkantrabatt. I stort sett det enda undantaget är den rutiga kungsängsliljan (Fritillaria meleagris) som inte växer bra om den planteras i torr jord som den som finns under en thuja. Även om tung lerjord gör det svårt att gräva hål för tulpaner och narcisser trivs de i den här typen av jord.

Hur kan jag hålla möss och råttor borta från trädgården?

Möss och råttor finns överallt, så det är svårt att hindra dem från att komma in i trädgården. Det bästa sättet att avskräcka dem är dock att hålla trädgården städad hela tiden – inga högar av löv som ligger kvar och aldrig några matrester eller annat avfall. I synnerhet möss kan avskräckas genom att hålla frön borta från trädgården. Gör det genom att klippa av alla blommor när de vissnar och se till att din fågelmatare sitter på avstånd från marken så att den inte är tillgänglig för möss. Den senare delen av det här rådet är dock svår att följa eftersom möss är sådana akrobatiska små varelser.

Vad ska jag göra efter att tulpanerna har vissnat på våren?

Vad sägs om narcisser? Efter att tulpanblommor har vissnat ska du ”nacka” dem genom att klippa av de vissnade blommorna så att de inte kommer att gå i frö. Den här åtgärden krävs inte för narcisser (påsk- och pingstliljor) utan man kan att lämna dem som de är. Det huvudsakliga kravet för blomlökarna under tiden efter blomningen är att lämna bladen som de är så att växten kan lägga energin på att ”ladda” löken för kommande vår. Den här ”energiladdningen” uppnås genom fotosyntes, eftersom växten använder solenergi för att omvandla grundläggande element som syre, kväve, fosfor och kalium till näring. Näringen lagras i ”lökfjällen”, den vita köttiga delen av löken, för användning nästa vår. Det är nödvändigt att utsätta det gröna bladverket för solljus tills det blir brunt eller till sex veckor efter blomningen. Kämpa mot lusten att klippa eller inskränka bladen under deras vissningsfas efter blomningen. Du ska inte bunta eller binda ihop, fläta eller klippa växtbladen under den här perioden. Att handskas med det vissnande bladverket är i grunden en av de saker som de som älskar vårens lökar måste hantera. Det enda hanteringstipset är kamouflage. Prova att plantera lökar med ettåriga eller perenna växter eller sätt dem strategiskt i närheten så att de senare maskerar den avtagande lökens bladverk så gott det går. Som planteringsstrategi kan man plantera grupper av lökar istället för hela rabatter. På så sätt får du en härlig vårföreställning och gott om plats för att plantera kamouflagekamrater. Undvik gödsling av ettåriga växter i samma rabatt tills lökväxterna har vissnat. På våren ska lökar, om de gödslas överhuvudtaget, endast få en dos snabbverkande kväve ungefär sex veckor före blomningen (normalt vill lökarna ha en blandning med lågt kväveinnehåll, men på våren är det tillväxtfrämjande kväve som krävs). Gödning av lökar alltför nära blomningstiden, när lökarna inte kan ta upp och omsätta näringen, uppmuntrar bara fusariumsvampar och andra otäcka saker.

Är det sant att benmjöl är bäst som lökgödning?

En gång i tiden ansågs benmjöl vara ett utmärkt gödningsmedel, men tiderna har förändrats! Benmjöl har idag genomgått en så grundlig bearbetning att de viktiga näringsämnena bokstavligen har kokats bort. Vårblommande lökar behöver faktiskt inget gödningsmedel för sin första blomningssäsong. En frisk nederländsk lök innehåller redan all den näring den behöver för att främja spektakulär tillväxt under en säsong. Lökar som lämnas i marken för förvildning gynnas av välbrunnen kogödsel eller särskilt lökgödningsmedel när skotten först visar sig på våren och en gång till följande höst.

Jag har sett samma sorts lök till varierande pris, vissa mycket billiga och andra ganska dyra. Vad är skillnaden?

På auktionerna i Holland mäts lökarnas storlek eller lökarnas omkrets. För varje enskild variant: mer mogna lökar är större och ger större blommor. De betingar ett högre pris. För rabattplanteringar med hög profil är de mer mogna, mer ”effektfulla” lökarna värda ett högre pris. Yngre (mindre storlek) lökar, som ofta säljs till lägre priser, kan dock vara ett bra sätt att tillföra färg på stora ytor eller i utkanten av trädgårdar där de kan lämnas på plats för att förvildas och mogna, vilket gör att storleken ökar med tiden. En anmärkning: av kvalitetskontrollskäl exporterar inte nederländarna lökar under vissa etablerade storlekar. Tulpaner måste till exempel vara 10 cm eller större, annars sker ingen export av dem. Det innebär att om du ser tulpanlökar till salu som är mindre än 10 cm, är de inte från Nederländerna. Inga undantag tillåts ... utom för vildtulpaner, som givetvis har en mindre storlek.

Används verkligen så många växtskyddsmedel inom lökodlingssektorn?

Användningen av växtskyddsmedel vid lökodling har sjunkit dramatiskt under de senaste tio åren. Både forskningsinsatser och affärsmetoder har visat att det är möjligt att producera lökar genom att förlita sig mycket mindre på dessa medel än vad som tidigare togs för givet. Det gynnar inte bara miljön utan minskar även odlarnas kostnader. Genom att använda perfekt balanserade gödningsmedel får lökarna tillräckligt med näringsämnen, medan mycket mindre mängder farliga ämnen släpps ut i ytvattnet. Medan förebyggande sprutning gällande problem som svampangrepp brukade vara normen, rekommenderar dagens praxis besprutning endast om det är nödvändigt. Där det är möjligt börjar många lökodlingsföretag att använda organiska medel för att förhindra sjukdomar och skadedjur.

Varför odlas tulpaner i Nederländerna, av alla platser?

Tulpaner introducerades i Nederländerna i slutet av 1500-talet av Carolus Clusius. Personer i Nederländerna var snabba med att intressera sig för lökarna och började experimentera med att odla dem i trädgårdar runt sina hem. Eftersom efterfrågan på tulpaner växte ägnades ett allt mer professionellt tillvägagångssätt åt odlingen, och det visade sig att kustområdet – och särskilt markremsan precis innanför de nederländska sanddynerna – hade de perfekta förutsättningarna för detta. Det marina klimatet med milda vintrar och svala somrar, ordentlig dränering med en jämn vattennivå, rätt typ av jord och det faktum att Nederländerna var ett handelscentrum var alla mycket fördelaktiga faktorer. I och med den ökande urbaniseringen i de traditionella regionerna för lökodling är de viktigaste odlingsområdena idag belägna i Nederländernas nordliga regioner, där det fortfarande finns tillräckligt med mark för lökodling. Det säkerställer att de odlas i Nederländerna under lång tid framöver.

Jag har fått veta att ju större tulpanlöken är, desto bättre är blomman. Är det sant?

Inte helt. Det är dock sant, som en allmän regel, att ju större tulpanlöken är desto större är blomman. Men större betyder inte nödvändigtvis bättre. Lökarna hos en vildtulpan, t.ex. Tulipa tarda är mycket små bredvid t.ex. en stor Darwin-hybridlök som 'Apeldoorn'. De här små vildtulpanerna är emellertid några av de mest utsökta och vackra blomlökar som du kan odla. De är ganska härdiga också. Tulpanlökar säljs efter storlek. Inom en viss typ eller variant av tulpan har de större lökarna ett högre pris än de mindre. För verkligt praktfulla resultat är de större lökarna verkligen värda priset. Man kan dock göra utmärkta fynd genom att köpa massor av mindre lökar för att liva upp ett område i utkanten av vårträdgården.

När planterar lökodlare i Nederländerna sina lökar?

Odlarna i Nederländerna planterar sina lökar i november. De kan göra så eftersom vintrarna i Nederländerna aldrig riktigt börjar förrän i mitten av december. I regioner där vintern börjar tidigare är det tillrådligt att plantera tulpaner i oktober.

Finns det lökar som skrämmer bort möss och/eller råttor?

Tyvärr har inga lökar kapacitet att verkligen skrämma bort möss eller råttor. Det finns dock några försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att förhindra att dessa skadedjur äter dina lökar. Börja med att plantera lökarna tillräckligt djupt och täck dem ordentligt med jord så att möss och/eller råttor inte lockas till planteringsplatsen. För det andra: täck platsen där lökarna har planterats med ett fint trådnät. Lägg ut nätet så att det gott och väl täcker platsen och tryck sedan ned kanterna något i marken.

Vad är Flower Bulbs Quality Mark Foundation Holland (SKBH)?

Flower Bulbs Quality Mark Foundation Holland är en stiftelse som har etablerats för att erbjuda konsumenterna ett oberoende bollplank för eventuella klagomål som kan uppstå. Du kan alltså kontakta den här stiftelsen om dina lökar inte har gett önskat resultat. Det är inte obligatoriskt att skicka en bild tillsammans med ett klagomål, men det kan definitivt stödja din ståndpunkt. Du kan även skicka in ett klagomål om lökarna du köpte producerade andra blommor än de som anges på förpackningen. Förvissa dig bara om att SKBH-logotypen finns på förpackningen.

Kan jag använda en blandning av vårblommande lökar i min egen trädgård?

Den här idén – ”Vårängen” – har faktiskt förverkligats i Keukenhof-trädgårdarna i Lisse. Keukenhof är världens största blomlöksplantering. I april och maj färgas den här fantastiska platsen av 7 miljoner blomlökar, vilket gläder tusentals besökare varje år. På ett antal soliga platser i gräsmattan har vågformade områden skurits ut till ett djup på mer än 10 cm. De här områdena fylldes med byggsand som sedan blandades med jorden under och ovanför den. Det skapade perfekta platser för att plantera små lökar för förvildning: över en yta på cirka 500 m² blandades och spreds 55 000 lökar av 35 olika typer ut och planterades sedan för hand. I Keukenhof åtföljdes planteringen av lökarna även av sådd av en fröblandning för blomängar, så att lökarna skulle sticka upp bland ett hav av örtväxter som sedan skulle ge färg under flera veckor när blomlöksväxterna hade vissnat. Alla lökväxter som lämpar sig för förvildning och som också har ett mer eller mindre ”ej odlat” utseende kan tas med i den här typen av blandning. Blomlökarna som användes för vårängen vid Keukenhof spreds ut i en mängd av cirka 150 lökar/m² och bestod av följande varianter: Bellevalia pycnantha, Chionodoxa forbesii, Chionodoxa luciliae, Crocus tommasinianus 'Ruby Giant', Crocus tommasinianus 'Whitewell Purple', Leucojum aestivum 'Graveteye Giant', Muscari aucheri 'Blue Magic', Muscari 'Valerie Finnis', Narcissus 'Jack Snipe’, Narcissus 'Jetfire', Narcissus poeticus recurvus, Narcissus 'Topol', Ornithogalum umbellatum, Scilla siberica, Tulipa bakeri 'Lilac Wonder', Tulipa clusiana, Tulipa clusiana 'Lady Jane', Tulipa linifolia, Tulipa tarda och Tulipa urumiensis.

Ska jag gödsla lökar?

Ett anpassat gödslingsprogram håller växterna friska och resistenta mot patogener och skadedjur och minskar även användningen av kemiska kontrollmedel. Korrekt gödsling garanterar också en god jordstruktur. Det finns ett urval av gödningsmedel: - Kompost och gödsel. Det här är organiska gödningsmedel. Som tidigare beskrivits är de också effektiva när det gäller jordförbättring. - Organiska tillskott som ger en kompletterande balans till organiska gödningsmedel. - Sammansatta mineralgödningsmedel. Den typ av gödningsmedel som väljs beror på typ av plantering och den tidpunkt då medlet kan spridas ut. Om du vill ha mer information kan du titta i trädgårdsbroschyren.

Kan jag plantera lökar bland rötterna till perenner och buskar?

Lökar frodas bland perenn- och buskrötter. Lökväxter visar sig tidigt, vid en tid då perenner och buskar ännu inte har fått blad. Det innebär att lökarna har gott om ljus och utrymme för att blomma. Det kan dock ibland vara svårare att få ned lökarna i marken. Marken är ofta hård och rötterna kan göra det svårt att gräva hålen för lökarna. Av de här skälen gör du planteringshålen så små som möjligt och planterar varje lök separat i ett eget litet hål. För att göra det enklare kan du försöka använda en särskild lökplanterare. Verktyget minimerar även skadorna på perennernas och buskarnas rötter.

Kan jag plantera blomlökar bland träd och buskar?

Blomlökar som planteras på sådana platser måste vara starka nog att ”stå upp för sig själva”, med andra ord att kunna ta hand om sig själva mellan sådana mäktiga konkurrenter. Dessutom är de sorter som blommar tidigast ofta de sorter som valts för de här platserna, eftersom de är lätta att se bland vedartade växter som fortfarande är kala. Här skulle det vara perfekt med en blandning av minst sex varianter av lökar som förvildas och som har på varandra följande blomningsperioder. En sådan kombination som planteras i olika stora grupper på de ljusaste platserna i ett skogsområde eller längs en skogskant garanterar åratals blomning som blir allt rikligare med åren.

Vad är ”botaniska” tulpaner eller ”vildtulpaner”?

Vildtulpaner avser de varianter som inte har förädlats eller hybridiserats och som i huvudsak finns i naturen. Botaniska tulpaner är hybrider, men hybrider som ligger mycket nära de ursprungliga arterna. Inget av dessa villkor hänvisar till ”vilda” tulpaner. Alla tulpaner som säljs av nederländarna, inklusive vildtulpaner och botaniska tulpaner, sprids och odlas faktiskt i Nederländerna. Vildtulpaner och botaniska tulpaner är i allmänhet mindre än andra tulpaner. De är särskilt uppskattade för odling i stenträdgårdar.

Ska tulpanernas blommor tas bort när blommorna börjar vissna?

När det gäller tulpaner som planteras för flera års blomning bör blommorna tas bort när de börjar vissna. Det förhindrar utvecklingen av frökapslar, en process som använder växtens energiresurser för att producera frön istället för nya lökar. Du bör alltså bryta loss blommorna från stjälken. Det förhindrar även att kronbladen faller ned i bladverket, vilket medför att gråmögel kan utvecklas.

Är det bättre att plantera lökar tidigt eller sent under hösten?

Planteringstiderna varierar beroende på din klimatzon, men som en allmän regel är det bättre att plantera dem tidigt.Lökar måste upprätta starka rotsystem före vinterfrosten när lökarna går in i en ny cykel som förberedelse för vårens blomning. Kom ihåg att plantera lökar i ett område med bra dränering och vattna nyplanterade lökar för att hjälpa rötterna att komma igång!

Förra året planterade jag krokusar och påskliljor i gräsmattan. När är bästa tiden att klippa gräsmattan?

Som regel påbörjas inte klippning av gräspartier som innehåller blomlökar förrän i genomsnitt 6–8 veckor efter blomningen. Gräsbevuxna områden där blomlökar är planterade ska endast klippas efter att lökarnas alla delar ovanför markytan har vissnat. Vissa blomlökar som vårstjärna, scilla och vintergäck sprider sig med frö, så deras frön bör få en chans att mogna.

Föredrar tulpaner en solig eller skuggig plats i trädgården?

Tulpaner älskar både sol och skugga. När du planterar dina tulpaner i höst får du dock inte låta dig luras av sol- och skuggmönstret i höstträdgården! Tänk på att när våren kommer och tulpanerna blommar, är alla lövfällande, ej vintergröna träd i din trädgård vackert bladlösa. Det finns en hel del sol i en vårträdgård!

Vilka lökar kan jag plantera utomhus?

Eftersom vårblommande lökar enkelt tål en ganska hård vinter kan nästan alla planteras utomhus. De behöver till och med en kall period för att blomma. Undantagen är varianter av hippeastrum (amaryllis) och Narcissus 'Paperwhite'. De här bör inte planteras utomhus utan i krukor och förvaras på en sval plats fram till december eller januari. Då ska de placeras i ett varmt rum där de kommer att producera blommor.

Fritillaria imperialis-lökarna som jag köpte har en riktigt dålig lukt. Är det något fel på dem?

Nej, detta är en naturlig egenskap hos Fritillaria imperialis-lökar och -blommor. (Ett nederländskt smeknamn för kejsarkrona är ”stinklilja”). En praktisk sidoeffekt är dock att lukten från Fritillaria imperialis håller mullvadarna borta från trädgården.

Vilka tulpaner är de mest kända?

De mest populära tulpanerna av alla är de röda, t.ex. 'Apeldoorn' och 'Oxford'. De här sorterna har varit favoriter i flera år – varje butik har alltid röda tulpaner till försäljning. Den i särklass mest kända tulpanen måste dock vara den ”svarta” tulpanen, ”Nattens drottning”. Även om den här sorten inte är riktigt svart – färgen är faktiskt mycket djupt lila – är det den mycket nära likheten med svart som skapar en magisk effekt. Efter århundraden av förädlingsinsatser för att utveckla en riktigt svart tulpan är detta fortfarande så nära som vi har kunnat komma.

Vilka lökar har den starkaste lukten?

Fritillaria imperialis och alliumarterna är lökarna med de starkaste lukterna. Gräslök (a. Schoenoprasum), ramslök (a. Ursinum), matlök (a. Cepa), schalottenlök (a. Ascalanicum) och vitlök (a. Sativum) tillhör alla alliumfamiljen. Doften från andra medlemmar i den här familjen är liknande. Den starka lukten från Fritillaria imperialis håller mullvadarna borta från trädgården.

Måste lökarna tas upp efter att de har blommat?

Lökar som du har köpt för förvildning kan helt enkelt lämnas ostörda. De här lökarna återkommer år efter år och kan till och med öka i antal. För andra lökar gäller att du aldrig ska ta upp dem ur marken direkt efter att de har blommat. Vänta åtminstone tills bladen har vissnat helt. På så sätt ger du lökarna chansen att växa och lagra den energi de kommer att behöva under nästa år. Att ta upp och förvara lökar är inte bara ett besvärligt jobb, utan det leder ofta till nedslående resultat.

Hur kan jag medverka till att lökar förvildas?

Du bör låta lökarna förvildas genom att inte ta upp dem ur marken. Efter blomningen måste växterna få chansen att vissna naturligt så att de kan lagra nyproducerade näringsämnen i sina lökar för blomning igen nästa år. Många lökar är dock inte lämpliga för förvildning. Därför bör du kontrollera informationen på förpackningen när du köper lökarna för att se om de lämpar sig för förvildning. Du kan naturligtvis alltid experimentera med andra typer för att se om de kan vara lämpliga för förvildning i just din trädgård.

Vad är förvildning av lökar?

Förvildade lökar är lökar, rotknölar och knölar som kommer tillbaka och blommar år efter år. Om informationen på förpackningen visar att lökarna är lämpliga för förvildning behöver de inte tas upp ur marken. Förvildade lökar kommer att blomma igen nästa år och kan till och med öka i antal.

Dela den här sidan :
To Allt om blomlökar