Category Archives: vår

Trädgårdstrenden 2023: ta vara på varje centimeter av ditt utomhusområde

Urbanisering gör att människor har mindre utrymme för bostäder och trädgårdar. Det gör de utomhusområden som är tillgängliga ännu mer värdefulla. Förutom den traditionella användningen förväntas trädgårdar numera uppfylla även andra funktioner, som en plats att arbeta eller träna på. Tredimensionalitet har blivit det ultimata målet.