Trädgårdstrenden 2023 – En hyllning till naturen

Oro över klimatförändringarna och dess konsekvenser gör oss allt mer medvetna om att naturen är en imponerande del av våra liv. Insikten att vi, genom att rädda vår planet, även räddar oss själva inger en känsla av att det är bråttom. Detta skapar inte bara en känsla av nödvändighet, utan gör oss också mer villiga att anpassa oss och göra våra liv mer hållbara.

Naturlig atmosfär

Naturen ges friare tyglar och trädgårdarna blir vildare. Att använda många och olika sorters växter förbättrar den biologiska mångfalden i trädgården. Stenläggningar och andra hårda ytor är mindre viktiga. Om det finns någon beläggning är den ofta halvtäckande och slingrar sig fram genom växtligheten.

Små utomhusområden

Även i en liten trädgård eller på en balkong ökar vårt behov av att omge oss med naturen. En livlig grön känsla skapas på varje utomhusyta, oavsett hur liten den är. Att använda många och framförallt olika växter är viktigt i detta avseende – på balkongräcken och i krukor, rabatter och vertikala trädgårdar, gärna allt på samma gång. Naturen finns överallt.

Ekologisk korspollinering

Naturliga och harmoniska färger, som jordiga och gröna toner, är vanliga och kompletteras av subtila vita, syrenfärgade och naturliga toner, samtidigt som den naturliga atmosfären i trädgården bevaras. Blommor och växter används på ett fantasifullt och naturligt sätt. Inga fler raka, hårda former utan istället lite mer färg. Växter binder samman allt i trädgården till en luftig uppvisning med olika former och färger i kombination med tillbehör i naturlig stil.

Färgdiagram över En hyllning till naturen

Poesi i trädgården

Blomsterlökar är viktiga i den här naturliga och förvildade trädgårdsatmosfären. Sommarlökar som dahlior, gladioler, kallor och begonior ger extra grönska och färg i trädgården. Använd blomsterlökar som en naturlig detalj bland befintliga växtkombinationer. Se till att använda samma former och matchande färger för ett naturligt intryck.