Används verkligen så många växtskyddsmedel inom lökodlingssektorn?

Användningen av växtskyddsmedel vid lökodling har sjunkit dramatiskt under de senaste tio åren. Både forskningsinsatser och affärsmetoder har visat att det är möjligt att producera lökar genom att förlita sig mycket mindre på dessa medel än vad som tidigare togs för givet. Det gynnar inte bara miljön utan minskar även odlarnas kostnader. Genom att använda perfekt balanserade gödningsmedel får lökarna tillräckligt med näringsämnen, medan mycket mindre mängder farliga ämnen släpps ut i ytvattnet. Medan förebyggande sprutning gällande problem som svampangrepp brukade vara normen, rekommenderar dagens praxis besprutning endast om det är nödvändigt. Där det är möjligt börjar många lökodlingsföretag att använda organiska medel för att förhindra sjukdomar och skadedjur.