Är det sant att benmjöl är bäst som lökgödning?

En gång i tiden ansågs benmjöl vara ett utmärkt gödningsmedel, men tiderna har förändrats! Benmjöl har idag genomgått en så grundlig bearbetning att de viktiga näringsämnena bokstavligen har kokats bort. Vårblommande lökar behöver faktiskt inget gödningsmedel för sin första blomningssäsong. En frisk nederländsk lök innehåller redan all den näring den behöver för att främja spektakulär tillväxt under en säsong. Lökar som lämnas i marken för förvildning gynnas av välbrunnen kogödsel eller särskilt lökgödningsmedel när skotten först visar sig på våren och en gång till följande höst.