Finns det lökar som skrämmer bort möss och/eller råttor?

Tyvärr har inga lökar kapacitet att verkligen skrämma bort möss eller råttor. Det finns dock några försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att förhindra att dessa skadedjur äter dina lökar. Börja med att plantera lökarna tillräckligt djupt och täck dem ordentligt med jord så att möss och/eller råttor inte lockas till planteringsplatsen. För det andra: täck platsen där lökarna har planterats med ett fint trådnät. Lägg ut nätet så att det gott och väl täcker platsen och tryck sedan ned kanterna något i marken.