Går det att förvara dem under vintern?

Temperatur- och fuktförhållanden vid förvaring varierar för varje lökart. För vissa blomlökar är de exakta förvaringsförhållandena kända, medan de exakta förhållandena för andra är okända. Om klimatet är tillräckligt bra för lökarna är det tillrådligt att behålla dem i trädgården och täcka dem väl innan vintern kommer. I många fall blommar plantan bättre efterföljande år, t.ex. Agapanthus, Amaryllis belladonna, krinum, kanna och lilja. Dessutom är det, när de odlas i behållare, normalt bäst att behålla lökarna i krukan och placera den under lämpliga odlings-/förvaringsförhållanden i hemmet eller i ett förvaringsutrymme.