Går det att plantera sommarblommande lökar i behållare?

Fyll krukan till en fjärdedel eller en tredjedel med jord, placera växterna på rätt djup (läs planteringsanvisningarna som medföljer lökarna). Fyll på ytterligare jord upp till 2,5 cm under krukans överdel. Det här extra utrymmet längst upp ger utrymme för komposttäckning vid behov samt även för vattning. Växter kan inte överleva i vattendränkt jord. De måste ha bra ”dränering” för att rötterna ska hållas friska. Alla behållare måste ha avrinningshål i botten.