Kan jag använda en blandning av vårblommande lökar i min egen trädgård?

Den här idén – ”Vårängen” – har faktiskt förverkligats i Keukenhof-trädgårdarna i Lisse. Keukenhof är världens största blomlöksplantering. I april och maj färgas den här fantastiska platsen av 7 miljoner blomlökar, vilket gläder tusentals besökare varje år. På ett antal soliga platser i gräsmattan har vågformade områden skurits ut till ett djup på mer än 10 cm. De här områdena fylldes med byggsand som sedan blandades med jorden under och ovanför den. Det skapade perfekta platser för att plantera små lökar för förvildning: över en yta på cirka 500 m² blandades och spreds 55 000 lökar av 35 olika typer ut och planterades sedan för hand. I Keukenhof åtföljdes planteringen av lökarna även av sådd av en fröblandning för blomängar, så att lökarna skulle sticka upp bland ett hav av örtväxter som sedan skulle ge färg under flera veckor när blomlöksväxterna hade vissnat. Alla lökväxter som lämpar sig för förvildning och som också har ett mer eller mindre ”ej odlat” utseende kan tas med i den här typen av blandning. Blomlökarna som användes för vårängen vid Keukenhof spreds ut i en mängd av cirka 150 lökar/m² och bestod av följande varianter: Bellevalia pycnantha, Chionodoxa forbesii, Chionodoxa luciliae, Crocus tommasinianus ’Ruby Giant’, Crocus tommasinianus ’Whitewell Purple’, Leucojum aestivum ’Graveteye Giant’, Muscari aucheri ’Blue Magic’, Muscari ’Valerie Finnis’, Narcissus ’Jack Snipe’, Narcissus ’Jetfire’, Narcissus poeticus recurvus, Narcissus ’Topol’, Ornithogalum umbellatum, Scilla siberica, Tulipa bakeri ’Lilac Wonder’, Tulipa clusiana, Tulipa clusiana ’Lady Jane’, Tulipa linifolia, Tulipa tarda och Tulipa urumiensis.