Kan jag plantera blomlökar bland träd och buskar?

Blomlökar som planteras på sådana platser måste vara starka nog att ”stå upp för sig själva”, med andra ord att kunna ta hand om sig själva mellan sådana mäktiga konkurrenter. Dessutom är de sorter som blommar tidigast ofta de sorter som valts för de här platserna, eftersom de är lätta att se bland vedartade växter som fortfarande är kala. Här skulle det vara perfekt med en blandning av minst sex varianter av lökar som förvildas och som har på varandra följande blomningsperioder. En sådan kombination som planteras i olika stora grupper på de ljusaste platserna i ett skogsområde eller längs en skogskant garanterar åratals blomning som blir allt rikligare med åren.