Kan jag plantera lökar bland rötterna till perenner och buskar?

Lökar frodas bland perenn- och buskrötter. Lökväxter visar sig tidigt, vid en tid då perenner och buskar ännu inte har fått blad. Det innebär att lökarna har gott om ljus och utrymme för att blomma. Det kan dock ibland vara svårare att få ned lökarna i marken. Marken är ofta hård och rötterna kan göra det svårt att gräva hålen för lökarna. Av de här skälen gör du planteringshålen så små som möjligt och planterar varje lök separat i ett eget litet hål. För att göra det enklare kan du försöka använda en särskild lökplanterare. Verktyget minimerar även skadorna på perennernas och buskarnas rötter.