När kan jag plantera sommarblommande lökar?

Sommarblommande lökar ska planteras när jordtemperaturen är cirka 13 °C (om de planteras innan den här temperaturen uppnås startar lökarna inte sin aktiva tillväxt, vilket lätt kan leda till att de ruttnar.) Sommarblommande lökar växer på alla ställen där andra växter växer.