Ska jag gödsla lökar?

Ett anpassat gödslingsprogram håller växterna friska och resistenta mot patogener och skadedjur och minskar även användningen av kemiska kontrollmedel. Korrekt gödsling garanterar också en god jordstruktur. Det finns ett urval av gödningsmedel: – Kompost och gödsel. Det här är organiska gödningsmedel. Som tidigare beskrivits är de också effektiva när det gäller jordförbättring. – Organiska tillskott som ger en kompletterande balans till organiska gödningsmedel. – Sammansatta mineralgödningsmedel. Den typ av gödningsmedel som väljs beror på typ av plantering och den tidpunkt då medlet kan spridas ut. Om du vill ha mer information kan du titta i trädgårdsbroschyren.