Vad är ”botaniska” tulpaner eller ”vildtulpaner”?

Vildtulpaner avser de varianter som inte har förädlats eller hybridiserats och som i huvudsak finns i naturen. Botaniska tulpaner är hybrider, men hybrider som ligger mycket nära de ursprungliga arterna. Inget av dessa villkor hänvisar till ”vilda” tulpaner. Alla tulpaner som säljs av nederländarna, inklusive vildtulpaner och botaniska tulpaner, sprids och odlas faktiskt i Nederländerna. Vildtulpaner och botaniska tulpaner är i allmänhet mindre än andra tulpaner. De är särskilt uppskattade för odling i stenträdgårdar.