Vad är Flower Bulbs Quality Mark Foundation Holland (SKBH)?

Flower Bulbs Quality Mark Foundation Holland är en stiftelse som har etablerats för att erbjuda konsumenterna ett oberoende bollplank för eventuella klagomål som kan uppstå. Du kan alltså kontakta den här stiftelsen om dina lökar inte har gett önskat resultat. Det är inte obligatoriskt att skicka en bild tillsammans med ett klagomål, men det kan definitivt stödja din ståndpunkt. Du kan även skicka in ett klagomål om lökarna du köpte producerade andra blommor än de som anges på förpackningen. Förvissa dig bara om att SKBH-logotypen finns på förpackningen.