Varför odlas tulpaner i Nederländerna, av alla platser?

Tulpaner introducerades i Nederländerna i slutet av 1500-talet av Carolus Clusius. Personer i Nederländerna var snabba med att intressera sig för lökarna och började experimentera med att odla dem i trädgårdar runt sina hem. Eftersom efterfrågan på tulpaner växte ägnades ett allt mer professionellt tillvägagångssätt åt odlingen, och det visade sig att kustområdet – och särskilt markremsan precis innanför de nederländska sanddynerna – hade de perfekta förutsättningarna för detta. Det marina klimatet med milda vintrar och svala somrar, ordentlig dränering med en jämn vattennivå, rätt typ av jord och det faktum att Nederländerna var ett handelscentrum var alla mycket fördelaktiga faktorer. I och med den ökande urbaniseringen i de traditionella regionerna för lökodling är de viktigaste odlingsområdena idag belägna i Nederländernas nordliga regioner, där det fortfarande finns tillräckligt med mark för lökodling. Det säkerställer att de odlas i Nederländerna under lång tid framöver.