Plantera blomsterlökar tillsammans för ökad biologisk mångfald

Något att fira

Med sina härliga färger är vårblommande lökväxter en verklig tillgång i trädgården. Och ju mer trädgården vaknar till liv desto bättre humör blir vi på. Det är en vårritual som återkommer år efter år, en ritual vi alla ser fram emot. Men den här ritualen är inte bara något som vi firar – den är faktiskt en oumbärlig del av insekternas liv.

En bristvara

Insekter såsom bin och fjärilar behöver nektar och pollen för att överleva. Men tidigt på våren finns det inte tillräckligt med nektar och pollen för att tillgodose alla insekters behov. Detta beror på att enbart en liten del av de få grönområden som fortfarande finns kvar blommar. Men visste du att det finns lökväxter som blommor mycket tidigare än andra trädgårdsväxter och som producerar rikligt med nektar och pollen?

En lösning

På grund av bristen på pollen och nektar minskar insektspopulation både i artrikedom och antal. Om alla som har en trädgård, terrass eller balkong vidtog åtgärder skulle vi tillsammans kunna stoppa denna nedåtgående trend. Så varför inte hjälpa till och plantera ett par vårblommande lökväxter för att ge dessa livsviktiga små djur blommorna de behöver för att överleva?

Bränsle

Redan under januari månad frigör de tidigast blommande lökväxterna nektar och pollen. Vill du veta vilka lökväxter som förser insekter med mat och därmed ökar den biologiska mångfalden? Vi har listat de tio viktigaste här:

1. Anemone (Anemone blanda)

Anemoner blommar i mars och april med sina sköra, lilablå blommor. Den här lökväxten förser i huvudsak vilda bin och honungsbin med pollen.

2. Pärlhyacint (Muscari)

Bin verkligen älskar pärlhyacinter. Blomsterlökens grå pollen är älskad av så väl humlor som vilda bin, sandbin, honungsbin och fjärilar.

3. Krokus

Krokusar bidrar till den biologiska mångfalden, med sina öppna blommor som gör deras pollen och nektar lättillgängliga för bin och tidiga fjärilar.

4. Påskliljor (Narcissus)

Insekter med långa tungor gillar att kalasa på påskliljornas nektar och pollen. Visste du att den vilda påskliljan är en favorit bland parasitsteklar och parasitflugor?

5. Vårlilja (Ipheion)

Vårliljans mjukt rosa, syrenlila, blå eller vita stjärnformade blommor lockar till sig många olika typer av insekter.

6. Allium

Alliumlökarnas konvexa form medför att många insekter kan äta av denna blomma på en och samma gång. Inte undra på att det kan bli trängsel på alliumlöken!

7. Snödroppar (Galanthus)

De fridfulla vita snödropparna erbjuder från december till april gott om nektar och pollen för tidiga vilda bin, honungsbin och fjärilar.

8. Vårstjärna (Chionodoxa)

Vårstjärnan blommar tidigt på våren och är en källa till både pollen och nektar för en rad olika insekter.

9. Vintergäck (Eranthis)

Vintergäcken är en av de första knölväxterna som blommar. De tjocka humlorna gillar att kalasa på de vidsträckta ytorna av gula, vidöppna blommor.

10. Sommarsnöklocka (Leucojum aestivum)

Trots att sommarsnöklockan fortfarande är relativt okänd är den mycket populär bland insekterna. Den trivs på fuktiga platser, till exempel nära diken eller vid kanten av en damm.

Bra att veta

  • Mängden nektar en växt producerar fluktuerar under dagens gång och är avhängig av mängden fukt och solljus.
  • De tre främsta pollinerarna av blommor är vilda bin, blomflugor och fjärilar.
  • Ett underskott av nektar och pollen, vilket medför en minskad mängd insekter, påverkar hela kretsloppet och leder i förlängningen till mindre tillgänglig mat för fåglar och små däggdjur.
  • Nektar är en sockersöt och trögflytande vätska som består av glukos, fruktos och sackaros. Växter avsöndrar denna substans via sina honungskörtlar.
  • Pollen skapas i blommans hanliga könsceller. Källan är dess ståndare.
  • Många fjärilar vaknar ur sin vinterdvala så tidigt som i februari. Och genast börjar de leta efter solbelysta, uppvärmda områden där de kan lägga sina ägg.
  • Bin och flugor bryter sin dvala vid en temperatur på 6–7 grader Celsius. Så snart de vaknat påbörjas en jakt efter mat för att nära deras larver.
  • För varje kilo pollen måste ett bi fylla sin pollenkorg mellan 50 000 och 100 000 gånger.

Redan i januari släpps nektar och pollen ut från de tidigast blommande lökväxterna. Vill du veta vilka lökväxter som ger insekter mat och därmed ökar den biologiska mångfalden? Att plantera Muscari-lökar är ett måste för den biologiska mångfalden.

Insekter som bin och fjärilar behöver nektar och pollen för att leva. Men visste du att det finns tidigblommande lökväxter som, i jämförelse med andra trädgårdsväxter, producerar mycket nektar och pollen? Dessa ökar verkligen den biologiska mångfalden.

Mer biologisk mångfald i trädgården, plantera krokusar. Dessa lökar planteras på hösten och ger den första färgen och därmed nektar för den biologiska mångfalden i trädgården.

Fjärilar är bra för den biologiska mångfalden, men de älskar också påskliljor. Denna kombination ger en vacker trädgård och är också bra för den biologiska mångfalden