Större biologisk mångfald med sommarlökar

Extra

Blommor tillför trädgården ett enormt estetiskt värde. Här kan du njuta av ett färggrant hav av blommor. För oss är blommor en fröjd för ögat, men för insekter som bin och fjärilar är de livsnödvändiga. De livnär sig på pollen och nektar. Plantera därför extra många blommor i din trädgård. Sommarlökar är storproducenter av blommor, och du kan aldrig ha för många av dem.

Sommarlökar

Sommarblomlökar är mästare på att producera massor av blommor som ger nektar och pollen. Ditt bästa val är rosenstaven (Liatris). Doftliljor (Gladiolus callianthus), höstliljor och dahlior. Med de surrande bisvärmarna och fladdrande fjärilarna blir din trädgård ett paradis för insekterna och för dig.

Variation

Precis som människor äter inte alla bin och fjärilar samma saker. Därför är det viktigt att se till att det finns en mängd olika nektar- och pollenalternativ i trädgården. Du kan tillgodose det här behovet med ”blommande bågar” – ett varierat urval av växter med olika blomningsperioder. Sommarlökar är ett utmärkt komplement till mångfalden. På så sätt ser du till att det finns mat året runt.

Dahlior

Dahlian är en sommarlök som förser insekter med mat under en mycket lång period. Det beror på att de fortsätter att blomma fram till den första frosten, dvs. långt in på hösten. Dahlior producerar nya knoppar om du tar bort vissna och döda blommor. Ta bort vissna blommor så att nya blommor och ny mat kan växa.

Balans

Biologisk mångfald innebär helt enkelt en mångfald av livsformer. Ingen fisk utan plankton, inga apor utan träd och inga bin utan blommor. De olika djur- och växtarterna upprätthåller balansen. Tillsammans utgör de en levande och produktiv natur. Tillsammans kan vi bidra till en bättre biologisk mångfald, direkt från vår egen trädgården. Vill du vara med?

Dahlia-013_aangepast.png Liatris-007_aangepast.png

Liatris-011_aangepast.png 243545_aangepast.png