Plantering

Plantering kan påbörjas i april, men vänta tills det inte finns risk för frost. Om de kalla vintertemperaturerna fortsätter långt in på våren bör du vänta med planteringen ett tag. Du kan plantera sommarlökar fram till slutet av maj.

Steg 1

  • Använd en planteringsspade för att gräva ett planteringshål eller dike.
  • Sommarlökar, rotknölar eller knölar planteras två gånger så djupt som lökens höjd. Begonior och dahlior är dock undantag eftersom de bör planteras precis under ytan.

Steg 2

  • Luckra jorden och jämna till botten av hålet eller diket något, men packa inte jorden.
  • Sätt små varianter på 10 cm avstånd från varandra. Avstånden för dahlior är 12 cm, för begonior 25 cm, för liljor 30 cm och för större dahlior till och med 40 cm.
  • Placera lökarna försiktigt i hålen med spetsarna riktade uppåt.

Steg 3

  • Täck lökarna med jord.
  • Omedelbart efter planteringen ska sommarlökar vattnas generöst för att främja snabb rotning. Under en torr vårperiod ska marken i trädgården hållas fuktig.
Steg 1
Använd en planteringsspade för att gräva ett planteringshål eller dike.

Steg 2
Luckra jorden och jämna till botten av hålet eller diket något, men packa inte jorden.

Steg 3
Täck lökarna med jord.