Skötsel

Blomlökar är växter som inte kräver mycket skötsel. Efter den inledande generösa mängden vatten som ges omedelbart efter plantering, ska blomlökarna bara få tillräckligt med vatten för att kompensera för otillräcklig nederbörd.

Här är några tips på hur du kan njuta av dina blomlökar längre:

  • Var noga med att fortsätta att ta bort dahliablommor strax efter att de har vissnat eftersom det uppmuntrar att fler blommor utvecklas.
  • Ge blomlökarna rikligt med vatten omedelbart efter plantering.
  • Liljor är härdiga växter, så de kan förbli planterade på samma ställe och kommer att dyka upp år efter år.
  • Andra sommarblommande lökar måste tas upp ur marken så snart de har vissnat.