Typer

En blomlök blommar på nytt varje år, en annan gör inte det. Det beror på att blomlökarna är indelade i tre olika grupper:

– för ettåriga planteringar
– för perennialiserad blomning
– för förvildade planteringar

Blomlökar kan användas på många olika sätt beroende på slutmålet.

För årliga planteringar

Detta är normalt fallet när blomlökar används för en massiv färgkaskad. Bra exempel är blomrabatter som innehåller krokusar och tulpaner som blommar efter varandra, ett hav av pärlhyacinter, eller planteringar av narcisser med stor trumpet i långa band.Blomlökar med starka färger som rött, gult och blått är särskilt lämpade för detta ändamål.

För perennialiserad blomning

Vårblommande lökar får förbli ostörda i marken efter att de har blommat färdigt. Det ger deras bladverk tid att vissna och förse lökarna med näringsämnen i syfte att förbereda dem inför nästa växtsäsong. Vårblommande lökar som används på det här sättet följer faktiskt samma cykel som perenna växter. Vanligen ingår vårblommande lökar som planterats för detta ändamål i en befintlig kantrabatt bestående av perenner, buskar eller rosor. Vårblommande lökar som kan användas för flera års blomning omfattar vissa narciss-, tulpan- och hyacintsorter och en grupp av specialblomlökar. I den här situationen är det viktigt att inte bara samordna blomlökarnas färger sinsemellan, utan även blomlöksväxternas färger med de omgivande perennväxterna.

För förvildade planteringar

Blomlökar som lämpar sig för förvildning har helt enkelt lite mer att erbjuda än de som blommar i flera år. I likhet med dem ska lökarna för förvildning också lämnas ostörda efter blomningen och återkommer då varje år, men den ytterligare fördelen är att deras antal fortsätter att öka under förutsättning att de har planterats under idealiska förhållanden (ljus och luft). Förvildade blomlökar kan fungera som oberoende planteringar – snödroppar och krokusar i gräsmattor och gräsbevuxna kanter – men de kan även inkluderas i befintliga planteringar som i rabatter med marktäckande växter under träd och buskar. I de här mer naturliga situationerna skulle bländande färger inte vara på sin plats. Här passar de mer dämpade tonerna av pastellgult, ljusblått och vitt bättre. Narcisser, scilla och leucojum är exempel på blomlökar som kommer att förvildas och ge det rätta intrycket här.