Vad är en blomlök?

A flower bulb is really an underground storehouse and flower factory.

Alla blomlökar är inte blomlökar

I blomlökarna finns i stort sett allt som växten behöver för att spira och blomma i rätt tid. Dela en blomlök på mitten så ser du det tydligt. Mitt i blomlökens nedersta del finns bladen som vaggar en liten blomknopp. Hos många arter ser den här knoppen redan ut som en blomma medan den fortfarande finns i blomlökarna! Runt knoppen finns ett vitt, köttigt material som kallas lökfjäll. I äkta blomlökar är det de här fjällen som innehåller all den näring som blomlökarna behöver för att blomma och frodas.

Tekniskt sett produceras många populära ”lökblommor” inte alls av äkta blomlökar. Krokusar och gladioler till exempel, är i själva verket rotknölar, medan favoriter som dahlior och begonior är knölar.Huvudsakliga särskiljande drag är metoden för förvaring av näring. I rotknölar förvaras merparten av näringen i en förstorad basplatta istället för köttiga fjäll, vilka hos rotknölar är mycket mindre.