Vilka lökar lockar bin och fjärilar?

Vilka lökar lockar bin och fjärilar?